LIÊN HỆ

TRỤ SỞ TÔNG PHONG TỔ SƯ THIỀN

CHÙA PHẬT ĐÀ

Địa chỉ: 362/46, Nguyễn Đình Chiễu, P4, Q3, TP.HCM
Điện thoại: …………………………………
Email: ………………………………………….