GIÁO THỌ SƯ

HT. THÍCH MINH HIỀN

Hòa thượng Thích Minh Hiền nguyên trụ trì thiền viện Linh Sơn, Bảo Lộc đồng thời HT cũng là trưởng Tông phong của Tông Môn Tổ Sư Thiền.

CHI TIẾT